Contatti 

Bulgari Hotels & Resorts, Tokyo-Osaka Restaurants - Ginza Tower - 2-7-12 Ginza, Chuo-ku - Tokyo 104-0061 - +81 3 6362 0555

Bulgari Hotels & Resorts, Tokyo-Osaka Restaurants - Osaka Il Café - Hankyu Umeda 5F - 8-7 Kakudacho Kita-ku, Osaka-shi - Osaka 530-8350 - +81 6 6313 1575

Titolo
Nome *
Cognome *
Telefono
Indirizzo Email *
Ridigita il tuo indirizzo email *
Contatto preferito:
Seleziona un argomento
Scrivi il tuo messaggio *