Bvlgari Hotel & Resorts Shanghai

Свяжитесь с нами


BVLGARI HOTEL SHANGHAI

Lane 108 North Shanxi Road, Shanghai 200085

Телефон +86 21 3606 7788

Email




* Необходимые для заполнения поля